Persberichten

04/09/2020 - Groen geen voorstander van opkoopbeleid van Umicore in Hoboken: "Maak van deze wijk geen nieuw ‘Doel’"

Umicore heeft op 31 augustus een brief gestuurd aan bewoners van Moretusburg met een aanbod om woningen op te kopen. In enkele straten dicht bij het bedrijf geldt dat aanbod voor alle bewoners. In de rest van Moretusburg kunnen gezinnen met kinderen onder de 12 hierop ingaan. Groen stelt zich grote vragen bij deze aanpak.

Gemeenteraadslid Ilse van Dienderen: “We hebben nog steeds geen duidelijke uitleg gehoord over de oorzaak van de forse stijging van het lood in bloed van kinderen. Als de oorzaak gekend is, kunnen er maatregelen genomen worden om die weg te nemen of op te vangen. Was het de loodraffinaderij, de smelter, de hoogoven, niet-geleide emissies via de ertshopen door de felle wind, de stijgende productie? Wij vragen duidelijkheid zodat het bedrijf haar verantwoordelijkheid kan nemen.”

Daarnaast vindt Groen deze opkoopregeling geen goede oplossing op lange termijn. Op deze manier koopt Umicore verspreid over de wijk woningen op. Niet alle bewoners zullen immers willen vertrekken. Hoe zal Umicore dan die buffer kunnen realiseren? Als er een buffer moet komen, moet die op de terreinen van Umicore gevonden worden, niet in de woonwijk, vindt Groen.

“Nu dreigt deze wijk een ‘spookwijk’ te worden met woningen die bewoond zijn en woningen in eigendom van Umicore die lang leeg zullen staan”, aldus Betty Van Dyck van Groen Hoboken. “Maak van deze wijk geen nieuw ‘Doel’. Voor dat scenario passen wij.”

Voor gezinnen die zelf weg willen vinden we financiële steun en praktische ondersteuning door Umicore wel terecht en zelfs noodzakelijk. Maar veel bewoners hebben er een sociaal netwerk; het is een levendige wijk met speelpleintjes en recent heraangelegde straten. Veel huizen zijn door hun eigenaars opgewaardeerd. Het is er fijn om wonen. Nu moet het nog gezond kunnen.

Groen roept Umicore op om haar verantwoordelijkheid te nemen: mensen moeten op een gezonde manier in de wijk kunnen blijven wonen. Een gezondheidscommissaris, aangesteld door de Vlaamse overheid, moet hier samen met het bedrijf voor kunnen zorgen.


12/07/2020 - Groen vraagt bij hoogdringendheid een gezamenlijke themacommissie over Umicore

Na het nieuws over alarmerend hoge loodwaarden in het bloed van kinderen kwam gisteren het nieuws over een brand in het bedrijf. Dat is al de zesde brand in twee jaar tijd.

Gisteren nog voerde Groen actie om de verplaatsing en sanering van de loodraffinaderij, die op 30m van bewoning ligt, en de aanstelling van een gezondheidscommissaris te eisen. De partij interpelleerde eerder ook over de branden in de loodraffinaderij. Studies van de Vlaamse Milieumaatschappij wijzen er op dat de bron van de vervuiling voor een groot stuk van de loodraffinaderij komt. En antwoorden op de vorige branden zijn er nog niet gegeven. Beloftes dat het beter zou gaan, waren er genoeg.

Groen vraagt om bij hoogdringendheid een gezamenlijke themacommissie van de Antwerpse gemeenteraad én de Hobokense districtsraad bijeen te roepen. Op deze themacommissie kan het bedrijf uitleg komen geven over de incidenten en het verhoogde lood in het bloed bij kinderen. Daarnaast kunnen experten van VMM, OVAM, de milieu-inspectie, de stedelijke milieudienst, de wijkgezondheidswerker en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne hun kijk geven om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen.

“De omwonenden moeten het telkens stellen met een halve uitleg en de ongerustheid neemt toe. Die gezondheidscommissaris zou hierin een belangrijke rol krijgen, als het van ons afhangt. Als er, ondanks alle inspanningen, problemen blijven bestaan, moeten die nu voor eens en voor altijd opgelost worden. De oplossing is niet de mensen uit de wijk helpen verhuizen. Dat is de wereld op z’n kop”, besluit van Dienderen.


09/07/2020 - Umicore Hoboken: Niet de buurtbewoners maar de loodraffinaderij moet verhuizen

De loodwaarde in het bloed van kinderen die vlakbij Umicore wonen, is de laatste maanden plots sterk gestegen. Bijna de helft van de kinderen heeft er een loodwaarde in het bloed boven de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Sommige kinderen hebben waarden van meer dan 4 keer zo veel dan de norm. Het probleem moet structureel en bij de bron worden aangepakt.

En de bron is gekend: het gaat om de loodraffinaderij, die op nog geen 30 meter van de woningen in de wijk Moretusburg ligt. Uit gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij is duidelijk op te maken dat daar, ook vandaag, nog steeds loodvervuiling ontstaat.

De recyclageactiviteit van Umicore is belangrijk, vooruitstrevend en geniet de steun van Groen, maar ze moet wel veilig en gezond gebeuren.

Ilse Van Dienderen: “De enige juiste conclusie is dan ook om te stoppen met de activiteiten in de huidige loodraffinaderij en een nieuwe moderne loodraffinaderij op veilige afstand van bewoning te bouwen. De andere activiteiten op de site kunnen uiteraard wel verder gezet worden.”

Daarnaast herhaalt Groen haar eis aan Vlaams minister Demir om een onafhankelijke gezondheidscommissaris aan te stellen. Die krijgt toegang tot alle info van het bedrijf, kan analyses maken en oplossingen op korte en lange termijn voorstellen. Deze persoon kan een onderzoek voeren naar de algemene veiligheid op de site, kan een nieuwe locatie voor de loodraffinaderij zoeken, én kan de broodnodige sanering van de huidige raffinaderij en de buurt coördineren.

Betty Vandyck: “Umicore omschrijft zijn missie als: ‘Materials for a better life’. Wij vinden dat dit in de eerste plaats moet gelden voor de kinderen in de buurt. Zij hebben het recht om gezond op te groeien.”


05/07/2020 - Groen vraagt de aanstelling van een gezondheidscommissaris voor Umicore Hoboken.

Alle alarmbellen zijn tegelijk afgegaan toen het rapport uitkwam over loodverontreiniging in de wijk Moretusburg in Hoboken.

Bijna de helft van de kinderen (46,3%) heeft een loodwaarde in het bloed heeft van meer dan 5 µg/dl. Dat is boven de norm van de wereldgezondheidsorgisatie. Dat is ook veel meer dan in het najaar van 2019, toen 18,4% van de kinderen die 5 microgram overschreed.

In de zone net naast Umicore (zone MO1) ligt het gemiddelde nog hoger: op 8,9 µg/dl. Sommige kinderen hebben er zelfs waarden van meer dan 20 microgram per deciliter bloed.

En hoe jonger de kinderen, hoe meer lood in het bloed, blijkt uit de gegevens.

Leg de oorzaak bloot

Dit zijn onthutsende cijfers. Dit moet heel serieus genomen worden. Heeft dit te maken met dat de kinderen meer thuis waren door de lockdown? Is het door opwaaiend stof tijdens de droogte? Heeft het te maken met de recente brand? Of is de oorzaak nog elders te zoeken? Umicore heeft – weer maar eens - een onderzoek beloofd. Ook de gouverneur en de burgemeester hadden eerder al een onderzoek naar de brand bevolen. Dat resultaten van dat onderzoek zijn er nog steeds niet. Groen vraagt daarom zowel aan de burgemeester als aan de gouverneur om op in volledige openheid een grondig onderzoek te voeren naar de oorzaken van deze ernstige loodvervuiling.

Stel een gezondheidscommissaris aan

Er moet nu een onafhankelijke gezondheidscommissaris aangesteld worden door de Vlaamse minister, met een duidelijk mandaat, die toegang krijgt tot alle info van het bedrijf, analyses kan  maken en op korte termijn met oplossingen naar voor komt. Naast analyse en saneringsoplossingen krijgt de gezondheidscommissaris ook de supervisie over een sociaal en medisch begeleidingsplan. Groen stelt vast dat gezinnen met kinderen met loodvervuiling slecht begeleid worden. Ze moeten het doen met een folder met informatie; een verdere medische begeleiding is er niet. Er is een wijkgezondheidswerker, maar die heeft de handen vol.

Op iets langere termijn vraagt Groen een evaluatie van het loodactieplan van Umicore en een onderzoek naar garanties van een veilig samengaan van het bedrijf en het wonen errond. Kinderen hebben het recht zonder gezondheidsrisico’s op te groeien.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren